czwartek, 14 stycznia 2021

Ocena działań

 Zarządzanie każdym projektem wymaga skupienia i umiejętności. Sprawność działania potwierdzona jest zwykle kryterium efektywności. Każde działanie, jak na przykład reklama, może zostać ocenione w trzech aspektach.

Nawiasem mówiąc, najpopularniejszą platforma reklamowa w sieci jest system AdWords.

Reklama adwords co to jest? Tematem interesuje się wielu internautów, nie zawsze zaangażowanych w tematykę zawodowo.

Jednak wróćmy do początków wywodu, gdyż dziś interesują nas ogólne cechy i ocena procesu z punktu widzenia sprawności działania. I dotyczy to każdego procesu odbywającego się fizycznie lub wirtualnie.

Kiedy przyjdzie nam wystawić ocenę spójrzmy najpierw na skuteczność. Skuteczność jest miernikiem osiągnięcia celu. Można go osiągnąć cząstkowo, dlatego będzie konieczna kontynuacja działań. Może on też być zrealizowany w całości.

Kolejnym narzędziem do mierzenia sukcesu jest efektywność, czyli stosunek wyników działania, do poniesionych nakładów uruchomionych dla osiągnięcia celu.

Trzecim faktorem powodzenia procesu jest korzystność. Korzystność jest różnicą między efektami a zaangażowanymi środkami.

Jak widać parametry związane są silnie z matematyką, królowa nauk. Wszystkie trzy parametry można przedstawić za pomocą prostego wzoru matematycznego. Pierwszy jest bezwymiarowym stosunkiem dwóch wartości, którego jednostka jest procent. Następny z listy przedstawia w postaci ułamka zwykłego iloraz wartości efektów do nakładów. Ostatni zaś jest różnicą wcześniej wywołanych wielkości opisujących wyniki i zasobów wniesionych do procesu.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.